Klara

Klara är den humoristiska teoretikern som också uttrycker sig praktiskt genom hantverk. Ända sedan barnsben har miljö- och sociala frågor legat i fokus och med den breda kunskapsbas hon genom åren byggt upp står hon för en gedigen teoretisk grund i företaget.

Idag jobbar Klara med konceptet ”Den ätbara staden”; Självgående, matproducerande system för våra städer.

”Den ätbara staden” är en av lösningarna på de problem med vår matförsörjning som vi oundvikligen kommer att möta i framtiden. Oavsett om denna framtid är här om fem eller tjugofem år, så är det av betydelse att redan nu börja producera mat lokalt – där vi bor – även i städerna!

Klaras förståelse för världen av idag kommer från en stark nyfikenhet kombinerad med utbildning, arbetslivserfarenhet, ideellt engagemang och resor till världens alla hörn.

Som Biståndsingenjör med en grundutbildning inom maskinteknik och påföljande utbildningar inom bl a Permakultur, ledarskap och holistiskt tänkande har Klara tagit steget från skrivbordsingenjör till fullfjädrad entreprenör.

Klara är den nyfikna allvetaren som älskar utmaningar och äventyr, hon står upp för det hon tror på och vägrar ge upp hoppet om en hållbar värld. Hon känner en djup respekt för naturen och ägnar en stor del av sin fritid åt olika utomhusaktiviteter; Odling, fridykning, klättring, vandring… Klara har också tagit fasta på att engagera sig ideellt och är med i ett flertal olika grupper som jobbar för ett bättre samhälle, bl a ”Stadsodling i Kålltorp”.

”Jag är den gröna ingenjören,
länken mellan olika världar!”

- Klara Hansson

Comments are closed.