Pacha Mama Symposium

Medskapa framtiden

- hitta kraften att förändra!

Pacha Mama symposiet är ett interaktivt symposium om kraften att förändra vår gemensamma framtid.

”Tänk om allt som krävs är människor som du och jag för att få till stånd en mänsklig närvaro på denna planet som är miljömässigt hållbar, socialt rättvis och existentiellt meningsfull…”

Symposiet är en djupgående utforskning av hur vi tillsammans kan börja förverkliga dessa djärva visioner. Hur vi som medskapare kan vara början till en ny världsbild och era av samhörighet och ömsesidighet snarare än separation, en värld där våra handlingar länkar oss samman med varandra och med naturen och skapar välbefinnande för individer, organisationer, samhällen och ekosystem – med respekt för såväl människors som naturens rättigheter.

Denna interaktiva, upplevelsebaserade workshop bygger på övningar och videoinslag och syftar till att ge oss fördjupad känslomässig insikt om vår värld – var vi står, hur vi hamnade här och vad som behövs för att medskapa en ny framtid.

Under symposiet får du ta del av tankar från många av världens mest respekterade forskare, tänkare, aktivister och andliga lärare som t ex Desmond Tutu, Van Jones, Julia Butterfly Hill, Paul Hawken, Wangari Maathai, Thich Nhat Hanh, Thomas Berry, m fl.

Om du är redo att bli omskakad, berörd och inspirerad till handling, om du vill delta i ett blomstrande globalt nätverk med likasinnade, djupt engagerade människor – då inbjuder vi dig att delta på detta seminarium.

Nästa symposium i Göteborg arrangeras under sensommaren. Vill du stå som värd för ett symposium? Kontakta oss.

Symposiet är en del av den globala rörelsen Pachamama Alliance, som i Europa går under namnet Be the Change. I Sverige drivs symposiet framåt av ett antal handledare som erbjuder symposier runt om i landet. Gemeko arrangerar symposier för privatpersoner i Göteborg med omnejd; Vid förfrågan arrangeras även symposier på arbetsplatser eller för organisationer mm.

För mer information, kontakta Gemeko: info@gemeko.se

Comments are closed.