Permakulturföredrag

Idag börjar ordet Permakultur synas allt mer. Men vad är egentligen Permakultur? Gemekos föredrag om Permakultur kan anpassas till dig och din grupps fokusområde. Föredragen kan ge en första inblick i konceptet Permakultur i stort eller utgå från permakulturens syn på allt från  odling, stadsplanering, vårt förhållningssätt till våra medmänniskor, naturen och dagens ekonomi.

Pemakultur är ett designverktyg som används för att skapa hållbara miljöer. Det har använts under årens lopp för att skapa allt från hela samhällen till att designa en lägenhet eller balkong. Det är ett verktyg för att skapa hållbarhet på många plan, såväl socialt som vårt förhållningssätt till naturen. Permakulturen har en tydlig etik och är full av teoretiska kunskaper som vävts samman till ett världsomspännande koncept som miljoner människor använder och lever efter.

Gemekos grundare Emma och Klara lever båda till stor del efter Permakulturens sätt att se på världen. De är båda fantastiska föredragshållare och kommer att ge dig en god inblick i vad Permakultur är för något samtidigt som du fylls dig med energi och inspiration.

Vill du veta mer eller boka ett föredrag med Gemeko kan du kontakta dem på info(at)gemeko.se

”Högsta betyg av klassen idag för både innehåll, framförande och ENGAGEMANG för något du tror på.”

Eleverna Färnebo Mars 2012

Comments are closed.