Permakulturskurs

Gemeko har som mål att varje år arrangera flertalet kurser i ämnet permakultur. En del sker i samarbete med andra aktörer, t ex Folkuniversitetet och gården Hästekasen. Här finner ni information om kommande kurser:

Introduktionskurs i Permakultur

Permakultur är ett verktyg för att designa hållbara livsmiljöer. Det utgår från naturens sammanlänkade strukturer vilka vi observerar, analyserar och imiterar för att skapa ett så energieffektivt system som möjligt. Resultatet blir ett lokalt ekosystem där människa och natur drar nytta av varandra för att skapa ett ömsesidigt välmående. En permakulturdesign innebär att integrera människan med mat- och energiproduktion, vattenflöden och boendeformer för att skapa ett sammanlänkat system.

Under kursen kommer du att få en grundkunskap inom ämnet Permakultur. Detta ger dig möjlighet att gå hem och direkt börja applicera permakulturens tankesätt på din livsmiljö såväl som att fortsätta lära mer inom de områden som  intresserar dig.

Det kommer att bli en energirik kurs full av inspiration och nya tankar! Kursen utanför Uddevalla ger möjligheten att med en gång förankra den nyförvärvade kunskapen i verkliga exempel då vi varvar teori med praktiska exempel genom att göra utomhusprojekt utanför kurslokalen.

Kursen leds av Klara Hansson– fridykande ingenjör, och Emma Petersson– seglande designer, bägge certifierade Permakulturdesigners via `The Permaculture Research Institute of Australia´ och har utbildat sig inom hur man lär ut holistiskt tänkande genom kursen ´Green Solutions for Sustainable Living´genom EUs Lifelong Learning Programme.

Frågor på info@gemeko.se

Kurserna har fått mycket possitivt gehör och alla som deltagit har gått hem nöjda och inspirerade.

”Jag vill hem och designa efter första dagen” Linda

”Instruktivt med alla ritningar och bra uppfång av deltagarnas frågor och funderingar” Ann-Marie

Läs gärna om tidigare kurser:

Kursen i Kålltorp Oktober 2011

Kursen på Hästekasen September 2011

 

Comments are closed.