Temahelg ”Inre omställning”

13-15 April, Göteborg

Temahelgen ”Inre omställning” är en helg för dig som arbetar med eller är engagerad inom frågan hur vi som människor behöver ”ställa om” för att skapa ett hållbart liv och en hållbar värld. Det är en helg att dela med dig av dina kunskaper och tankar men också vidga dina vyer genom att att lyssna på föredrag och delta i workshops som andra deltagare bidrar med.

Hur lär jag känna mig själv, förhåller mig till dagens samhälle och väljer att skapa ett nytt sätt att se på mig själv och världen?

Syftet är att stärka varandra i våra processer och arbeten. Få möjlighet att lära oss från varandra och skapa kontakter och nätverk för framtiden. Vi önskar att du kommer att lämna helgen stärkt av gemenskapen, full av nya tankar och kunskaper, med fler ord och vinklar att möta människor runt omkring dig kring frågan om den personliga omställningen. Vi avser att dela med oss av allt som vi under helgen gemensamt kommer fram till genom olika medier för att inspirera flera är oss som deltar.

Schema

Fredag 19-21, Presentation av helgen och två 20 minuters föredrag
Lördag 9-18, Föredrag, workshops
Söndag 9-14, Föredrag, workshops och sammanfattning av helgen

Helgen är gratis förutom kostnaden för lunch. Det finns plats för 20 personer så anmäl dig så snart som möjligt.

Det vore roligt ifall du vill bidra till helgen genom ett 20 minuters föredrag, övning eller ledande någon av workshopsen?

För att anmälan, frågor och tankar mailas till info@gemeko.se

Ladda gärna ner inbjudan eller skicka den vidare inbjudan

Workshops och föredrag under helgen

Elinor Askmar berättar om Omställningsrörelsen.


Klara Hansson är medgrundare i företaget Gemeko. Utbildad till Biståndsingenjör jobbar hon nu för att sammanlänka det hårda teknikämnet med mjukare värderingar, värderingar hon mött på andra plan och platser i livet.
Sedan 2003 har Klara fridykt; ”Jag tar ett enda stort andetag och simmar sedan ned i djupet, ned i mörkret och trycket. Där finns inte utrymme för mer än ett fokus – nuet! Fridykningen har lärt mig att möta mig själv på fler plan än jag trodde var möjligt.”

Klara kommer att hålla i ett föredrag där hon guidar deltagarna genom ett fiktivt djupdyk.


Eva Sanner, möter många par som har fastnat i en livsstil som gör relationer omöjliga, eftersom stress och konsumtionshets gör att vi pressas att överarbeta för att ha råd med allt man ”måste” ha. När vi kör på i ekorrhjulet har vi inte möjlighet att knyta an vare sig andra människor eller platsen där vi bor – båda lika nödvändigt för att skapa levande relationer till dessa. Därför behöver vi ”nyktra till” och lära oss skilja på begär och behov. Då fungerar alla våra relationer bättre. Workshopen innehåller både teori och reflektionsövningar där vi får en egen upplevelse av temat. Eva är diplomerad psykosyntesterapeut med många års terapierfarenhet och författare till åtta böcker om personlig utveckling, andlighet och hälsa. Hennes senaste bok heter ”Sand i skorna” och är en ekologisk romanberättelse om en kvinnas inre och yttre omställning.


En presentation av initiativet ”Medskapa framtiden” som är ett världsomspännande nätverk som baseras på ett interaktiva, upplevelsebaserade workshop som bygger på övningar och videoinslag och syftar till att ge oss fördjupad känslomässig insikt om vår värld – var vi står, hur vi hamnade här och vad som behövs för att medskapa en ny framtid.


Emma Petersson berättar om sin resa inom det vetenskapligt baserade coching-verktyget NLP och hur hon ser det som ett redskap i individers och gruppers omställningsarbete.

 


Emilie Pasanen berättar om Nimaihuset, vad det är för hus – ett centrum för studier av Vedaskrifterna, utövning av Bhakti-yoga och främst en plattform för kontemplation av det inre landskapet. Nimaihuset drivs av ideellt engagemang som kommer från en tro på ett högre varande och att vi vill lära oss grunderna i kärleksfull hängivenhet till Gud och det gudomliga som vi omringas av. Hon kommer också prata om principerna för kärlek utifrån perspektivet som mamma och som Gudstroende, samt vikten av värderingar i vår vardag.


Från radhus till ”container”

-ett annat sätt att leva

Alf Andersson och Annette W

ahlgren sålde allt och flyttade 2011 in i en barack/ ”container”! Dessa två ”Livsnjutare” berättar om ett annat sätt att leva i enlighet med sina innersta drömmar och på samma gång göra något som känns meningsfullt för framtiden.


Daniel Josephson bestämde sig, medvetet, för sex år sedan för att få uppleva djup kärlek i sitt liv. Det blev inledningen på en kringelikrokig och snirkelisnarkelig väg mot självkännedom som fick honom att inse att upplevelsen av verkligheten och av honom själv var så mycket större än vad han någonsin kunde ana.
Efter en resa i Indien där han träffade på en göteborgare som visade honom en video med Stanislav Grof och dennes teorier kring psykologi och förändrade medvetandetillstånd så började Daniel utbilda sig till steg-1 terapeut inom transpersonlig psykologi.
I denna treåriga utbildning las mycket fokus på ett inre utforskande med hjälp av meditation/mindfulness, bildterapi, dansterapi, KBT och psykodynamisk psykologi, olika andningsterapier med mera.
Dessutom var 11 holotropiska andningssessioner inlagda i schemat, vilket är en metod som tidigare nämnda Stanislav utvecklat.
Nu, idag, njuter Daniel av att kunna uppleva djup kärlek och vill förmedla att det är upp till oss att vara modiga nog att återta vår rätt till att uppleva livets fulla potential. Det är också upp till oss att vara modiga nog att stötta varandra på vägen dit.

Daniel kommer prata/”workshopa” om medkänslans/kärlekens/närvarons betydelse för läkning i terapi och om metoder som förändrar/expanderar medvetandet som kan användas terapeutiskt och för att berika och bredda spektrumet för vad som är möjligt att uppleva.

www.enandu.se


Ylva Jarenas kommer att visa filmen ”The Dhamma Brothers” som du kan få en försmak av genom att titta på trailern.


Victor Påhlsson är på en omvälvande inre resa och delar under helgen med sig av insikter som sticker ut efter år av sökande efter mening och lycka. Det bjuds på en resa till djupet av dig själv, genom ett försök att med ord förmedla något som inte går att sätta ord på, men också en direkt upplevelse genom guidad meditation.


Philippe Charas 70 år, civilingenjör och pensionär. Har arbetat i 40 år inom näringsliv och samhälle och efter pensioneringen arbetat med frågor om omställning och hållbarhet. Har nyss skrivit en bok ”Om människans plats på Jorden-bortom industrisamhälle och nationalstat”, om de inre villkoren för mänsklig överlevnad i en föränderlig värld, vilket han kommer att berätta om.


Varmt välkomna hälsar

Emma, Klara och Elinor

Comments are closed.