Ekologisk produktion

Konsumenter nu för tiden är mycket medvetna om vad de köper och vad de äter. Ekologisk produktion är något konsumenten numera begär. Det finns en stor efterfrågan efter ekologiska produkter där man vet att både djur och natur har behandlats på ett sätt som är viktigt i dagens samhälle. Det ekologiska utbudet växer hela tiden och gör det möjligt för fler bönder att starta ekologisk produktion.

Den ekologiska produktionen

Det finns tre faktorer som är nödvändiga inom den ekologiska produktionen. Den första handlar om hur man hanterar skadegörare och ogräs på sina marker. Den andra är hur man tillgodoser näring för sina grödor. Den tredje handlar om att djuren har en viktig roll i produktionen och ska kunna bete sig så naturligt som möjligt.

Olika mål för miljön

Ett av de viktiga syftena med ekologisk produktion är att den hjälper att uppfylla Sveriges miljömål. Man vill uppnå giftfria miljöer och ett grundvatten som är av god kvalitet. Man vill även ha ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt-och djurliv vilket den ekologiska produktionen bidrar till. I eko produktion använder man också mineralgödsel som bidrar till minskad klimatpåverkan som är ytterligare ett miljömål.

Fördelar med ekologisk produktion

När man har eko produktion som bonde i Sverige hjälper man till med att nå miljömålen. Man ser till att både växter och mark är giftfria samt att djuren har det bra i en miljö som är så naturlig som möjligt. Som bonde med en ekologisk produktion har man också kunskap om hur man tar hand om skadegörare och ogräs på bästa sätt.